A despondent gay man throws his life and relationships into turmoil when he volunteers for a controversial pharmaceutical study for a drug designed to make gay men straight.


http://www.imdb.com/title/tt0443530/Uống vào bảo đảm hết liền luôn, còn thèm khát heterosex nữa kìa. Mua mau đi pàkon
Chắc tui mua 1 thùng về để dành uống dần quá

Warning: có một số cảnh rất ư là trực quan sinh động nhá, trên 18t mới được tìm hiểu nha!!!

Link:
rapidshare.com Hard_Pill_2005.avi.001
rapidshare.com Hard_Pill_2005.avi.002
rapidshare.com Hard_Pill_2005.avi.003
rapidshare.com Hard_Pill_2005.avi.004
rapidshare.com Hard_Pill_2005.avi.005
rapidshare.com Hard_Pill_2005.avi.006
rapidshare.com Hard_Pill_2005.avi.007
rapidshare.com Hard_Pill_2005.avi.008