_____________________________________________________

Tên Phim: 200 AMERICAN
Nội dung:
Ian (Sean Matic), Bộ Thương mại Người nhập cư Bất hợp Pháp 20 tuổi, đen Thành Phố New York vi moi quan hệ khong tot đẹp ma anh ta có Giá truoc độ mot Nam. Anh Quyết Định Bắt ĐẦU mot lan nua đề có Giá được cuoc bài hát So sánh lòng Định Tự Minh cua Trọng. Đề làm được điều độ, Phai, anh Cần có Giá 200 $ mot Đệm, So sánh Phai đư kiếm tiền đề kết hôn So sánh mua mot cho o. Một Trọng Khách hàng cua nhung anh ta la Conrad (Mark Walton), chủ cua mot trung tâm Môi Giới Mới phục hoi moi nhiều việc quan hệ tình cam, Thừa Quyết Định Ian dịch vụ cho tình cua minh Đức. Trãi qua moi Khoang thoi gian làm trung tâm Trọng VIỆC Duoi sự giúp độ cua Michael (Anthony Ames), anh Nhận ra được Giấc mơ cua minh la độ trợ thành nhiếp ảnh gia mo chuyên Nghiệp. So sánh Michael Ian tấn kha nhieu thoi gian đề bù đạp Cảm xúc tiến cho Conrad Trọng Khí không có lức Đệm Người ban trai cua Cô ta ve ...


01 con đường - 02 con đường